Vælg land
STARTSIDE VIRKSOMHEDEN REGIONEN KARELEN PRODUKTEGENSKABER SAMARBEJDSPROCEDURE HUSMODELLER KONTAKT


Vælg husets areal
areal 30 - 100 m² areal 100 - 200 m² areal 200 - 300 m² areal mere end 300 m²

Det samlede areal af alle husets rum, terrasser og balkoner er angivet

Новая Анонс

Vores tørre massive bjælker består af 100 % naturligt træ og 0 % lim. Takket være en ”luftlås” forhindres luftindtrængen. Der er ikke behov for ekstra polering – hverken udvendigt eller indvendigt. Afhængigt af klimaet kan væggens tykkelse være mindre eller større.

Flere oplysninger

SAMARBEJDSPROCEDURE

Procedure for samarbejde med kunderne (trin for trin):


1. Bestemmelse af husets samlede pris.
Lad os antage, at du har fundet en husmodel, som passer dig, på vores site. På sitet er det f.eks. angivet, at den pågældende husmodel koster 381.000 danske kroner (kr.). Dette betyder, at:
252.000 kr. er prisen på huset (pakken) – beløbet er inkluderet i kontrakten
35.800 kr. er prisen for levering til den danske havn, der er tættest på dig (Aarhus) – beløbet er inkluderet i kontrakten
0 kr. er toldafgiften ved import til EU
72.000 kr. er momsbeløbet ved import til Danmark
21.200 kr. er prisen for den service, du modtager fra speditørvirksomheden (vores partner i Danmark), der hjælper dig med modtagelse af lasten, papirformaliteter, betaling af toldafgifter, betaling af moms
---------
=381.000 kr. – det er den pris, der er angivet på sitet i kataloget over husmodeller.

Husets pris, der er angivet på sitet, er ikke kun prisen for huset, men prisen for huset og alle dine tilknyttede udgifter. For vi ønsker at gøre det let for vores kunder uden at nævne vildledende informationer.
Prisen inkluderer ikke transport af last inden for de danske grænser. Kun transport til den danske havn er inkluderet. Men hvis du informerer os om din by, kan vi straks beregne omkostningerne og informere dig herom.
Alle betalinger foretages i din valuta – danske kroner.


2. Eventuel ændring af planen for huset.
Du kan anmode os om at ændre din plan i overensstemmelse med dine ønsker, men det kan medføre en prisstigning, hvis omkostningerne på træ øges. Vi anbefaler det ikke, fordi at alle planer er beregnet og udarbejdet ud fra den strukturelle vægt, belastning på specifikke enkeltdele, opfyldning af containere og prisen på transport. I en plan kan det f.eks. være beregnet, at der skal bruges to containere til transport af huset, men hvis ændringen medfører, at vi er nødt til at bruge tre containere, vil prisen stige betydeligt på grund af transportomkostningerne.
Dette er blot en anbefaling. Så hvis du ønsker, at dit hus skal være ifølge din egen plan, er vi parate til at udføre det eller ændre en eksisterende plan for huset.


3. Underskrivelse af kontrakten.
Kontrakten underskrives, og originalerne af den udveksles (ved hjælp af leveringsfirmaer som f.eks. DHL og andre). Hver af parterne får 1 eksemplar af originalen af kontrakten. Kontrakten er på dansk.


4. Du betaler 30 % af prisen, der er angivet på sitet.


5. Vi påbegynder arbejdet ifølge din bestilling (indsamling af træ, savning, tørring – flere oplysninger findes i afsnittet Fremstillingsprocessen).


6. Når der er gået 2 måneder efter din første betaling, betaler du 40-45 % af den pris, der er angivet på sitet (afhængigt af den aktuelle husmodel).


7. Huset gøres parat til afsendelse (der er mulighed for afsendelse i mindre partier ad gangen, hvis du ønsker dette).


8. Containerne transporteres til havnen i Sankt Petersborg.


9. Lasten transporteres med skib fra havnen i Sankt Petersborg til den havn i Danmark, der er tættest på dig.


10. Du henvender dig til vores partner i Danmark – speditørvirksomheden – og indgår en aftale med dem om at hente lasten i havnen på dine vegne og ordne papirformaliteterne i forbindelse med importen.


11. Gennem vores partner – speditørvirksomheden – betaler du toldafgift, moms i forbindelse med importen og prisen for at benytte speditørvirksomhedens service (disse betalinger er den resterende del af husets pris – de sidste 20-25 % af den pris, der er angivet på sitet).
Husets pris, der er angivet på sitet, er ikke kun prisen for huset, men prisen for huset og alle dine tilknyttede udgifter. For vi ønsker at gøre det let for vores kunder uden at nævne vildledende informationer.


12. Du modtager lasten i den danske havn, der er tættest på dig.


13. Lasten transporteres fra den danske havn, der er tættest på dig, til en fragtterminal eller et andet passende sted i Danmark.
Dette kan organiseres af vores partner – speditørvirksomheden (det er ikke længere inkluderet i husets pris, der er angivet på sitet).


14. Samling af huset på en byggegrund.
Du kan selv samle huset ifølge instruktionerne for samling på dansk, eller du kan benytte et byggefirma.
Før byggeriets påbegyndelse skal du naturligvis have opnået de nødvendige tilladelser til dette, og du skal have en jordgrund i overensstemmelse hermed.


15. Opfyldelse af garantiens vilkår.
Garantiens vilkår opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen.


Gå til afsnittet Husmodeller

Site by Mediaweb Studio

© 2005 Artern Karelia LLC