Vælg land
STARTSIDE VIRKSOMHEDEN REGIONEN KARELEN PRODUKTEGENSKABER SAMARBEJDSPROCEDURE HUSMODELLER KONTAKT


Vælg husets areal
areal 30 - 100 m² areal 100 - 200 m² areal 200 - 300 m² areal mere end 300 m²

Det samlede areal af alle husets rum, terrasser og balkoner er angivet

Новая Анонс

Vores tørre massive bjælker består af 100 % naturligt træ og 0 % lim. Takket være en ”luftlås” forhindres luftindtrængen. Der er ikke behov for ekstra polering – hverken udvendigt eller indvendigt. Afhængigt af klimaet kan væggens tykkelse være mindre eller større.

Flere oplysninger

Fremstillingsprocessen

Billede Trin
1. Fældning af træer.
Vores virksomhed fremstiller huse af fyrretræ, der vokser i den nordlige del af Karelen. Fældning af træer foretages ved hjælp af moderne udstyr i overensstemmelse med lovgivningen. De træer, der vokser i den nordlige del af Karelen, og som vi anvender i vores produktion, er ikke forskellige fra de træer, der vokser i Finland, og som anvendes af finske producenter.
2. Udførsel af træ fra skoven.
Det fældede træ transporteres ud af skoven med lastbil.
3. Planteskole.
Dyrkning af unge træer finder sted i planteskoler i drivhuse, og når planterne bliver større, plantes de ud på et åbent område.
4. Beplantning af træer.
Beplantning af unge træer i skoven.
5. Udvalg af træ af høj kvalitet.
Til fremstilling af vores huse vælger vi kun lige og jævne træer, fordi at vi ikke fremstiller huse af laminerede bjælker, men af massive bjælker.
6. Udsavning af træ.
Træstammen saves til flade bjælker (deres ender er kvadrater).
7. Tørring af træ.
Bjælkerne tørres i tørrekamre, indtil de har den nødvendige fugtighedsgrad. Denne proces tager mere end 20 dage (der bruges langvarig skånsom tørring for at mindske dannelse af revner og deformiteter under tørreprocessen). Et hus af tørt træ har praktisk taget ingen svind.
8. Sortering.
Under tørreprocessen kan træet blive deformeret og slå revner. I produktionens videre forløb bliver der kun anvendt jævne bjælker, der ikke har store revner. Da træet er massivt og ikke limet sammen af tynde brædder samt tørret til en fugtighedsgrad på 15-18 %, vil en revne i det gå fra midten mod kanten (vi godkender ikke en revne i bjælken, der er bredere end 3 mm). En sådan lille revne giver bjælken et udseende, der er karakteristisk for naturligt træ.
9. Profilering.
Efter sorteringen får de jævne og tørre bjælker den nødvendige profil (udseende set fra enden) ved hjælp af træbehandlingsudstyr. Dette forebygger luftindtrængen gennem væggen. Træet får den nødvendige profil lige efter, at dets størrelse blev reduceret som følge af tørringen. Dette betyder også, at det byggede hus næsten ikke vil have svind senere hen, fordi at der blev anvendt tørt træ.
10. Hjørnesamlinger.
På hver bjælke, der skal anbringes i væggenes hjørner, skæres der hjørnesamlinger ved hjælp af en værktøjsmaskine i overensstemmelse med projekteringsdokumentationen.
11. Samling.
Huset samles med bjælker, montagedragere og gulvbrædder.
12. Kontrolmålinger og markering af enkeltdele.
Til brug for samling af huset markeres hver af pakkens enkeltdele i overensstemmelse med instruktionerne for samling af huset. Instruktionerne for samling af huset indeholder en tydelig angivelse af den korrekte position for hver enkeltdel ved samling af huset. Instruktionerne udleveres til kunden på forhånd, før han/hun modtager selve huset. Som en del af kvalitetskontrolsystemet vil der ud over markering af enkeltdele blive foretaget kontrolmålinger af deres størrelser samt målinger af træets fugtindhold.
13. Forarbejdning af træ.
Alt efter kundens ønske (det er inkluderet i prisen) kan vi give pakkens enkeltdele antiseptisk og ildbestandig behandling.
14. Forberedelse af pakken til afsendelse.
Pakning af husets enkeltdele og lastning i containere med henblik på afsendelse af huset til kunden. Alt efter kundens ønske kan vi sende hele pakken på én gang (flere containere) eller i mindre partier ad gangen (én container).

 

Site by Mediaweb Studio

© 2005 Artern Karelia LLC